نگین پلاست پرهام

تولید نایلکس

نگین پلاست پرهام

تولید نایلکس

تولید انواع نایلس رکابی ، فریزری و نانینتیجه تصویری برای نایلکس نونینتیجه تصویری برای نایلکس نونی
نتیجه تصویری برای نایلکس نونی

نگین پلاست پرهام با تولید انبوه پلاستیک با سابقه چندین ساله در عرصه بازاری پایدار بوده و همچنان به مار خود ادامه میدهد