مزایای پلاستیک

مزایای پلاستیک

1_طرح پذیری

2_شفاف بودن

3_قابلیت شکل پذیری بالا با گستردگی متفاوت خواص فیزیکی

4_صرف انرژی کمتر برای تولید

5_دارای مقاومت به مواد الکلی