ارتباط با ما


پلاست پرهام با تولید انبوه پلاستیک با سابقه چندین ساله در عرصه بازاری پایدار بوده و همچنان به مار خود ادامه میدهد.

استان مرکزی ، خمین ، بلوار شورا (از سمت بلوار پاسداران) ، نبش کوچه دانا ۵ ، پلاست پرهام
فرم ارسال پیشنهادات و نظرات